MEMOHON MENGESAHKAN PENUBUHAN PERSATUAN BEKAS-BEKAS PELAJAR SMABT (ALUMNI)

Wednesday, August 19, 2009

ALUMNI

SEKOLAH MENENGAH AGAMA ( ARAB ) BUGISIAH TAMPOK

82200 BENUT PONTIAN

JOHOR


Rujukan : Alumni/SMABT 0709 ( 01 )

Bertarikh : 19 Ogos 2009 M

Bersamaan : 28 Syaaban 1430 H

Assalamualaikum w.b.t.

Pengetua

Sekolah Menengah Agama ( Arab) Bugisiah Tampok,

82200 Benut Pontian ,

Johor.

Tuan,

MEMOHON MENGESAHKAN PENUBUHAN PERSATUAN BEKAS-BEKAS PELAJAR SMABT (ALUMNI)

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Adalah saya Mohammad Khairullah Bin Mohd Zainuddin selaku Pengerusi Jawatankuasa Penaja ALUMNI yang telah dilantik ingin memohon kepada pihak tuan agar mengesahkan penubuhan sebuah persatuan bekas-bekas pelajar bagi Sek. Men. Agama (Arab) Bugisiah Tampok yang dikenali sebagai Persatuan Bekas-Bekas Pelajar Sekolah Menengah Agama Arab Bugisiah atau Alumni SMABT.

3. Penubuhan persatuan ini bertujuan untuk mengumpulkan kembali semua bekas-bekas pelajar di samping menyatukan dan mengikat kembali ukhuwah diantara pelajar dan pihak sekolah. Selain itu, melalui persatuan ini bekas-bekas pelajar dapat memberikan bantuan dan kemahiran berbentuk program motivasi kepada sekolah.

4. Bersama surat ini, saya sertakan Minit Mesyuararat kali pertama penubuhan Alumni SMABT sebagaimana di lampiran A.

5. Pihak kami berharap agar pihak tuan dapat mengesahkan penubuhan tertubuhnya ALUMNI SMABT ini. Segala kerjasama dan jasa baik dari pihak tuan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih. Wassalam.

UKHUWWAH TERBINA, ISLAM TERPELIHARA”.

Yang benar,

………………………..............................................

(Mohammad Khairullah Bin Mohd Zainuddin)

Pengerusi,

Jawatankuasa Penaja ALUMNI SMABT.


Lampiran A

MINIT MESYUARAT

ALUMNI SEKOLAH MENENGAH AGAMA ARAB BUGISIAH TAMPOK

82200 BENUT PONTIAN JOHOR

KALI PERTAMA

Tarikh : 3 JULAI 2009

Hari : Jumaat

Masa : 9.00 pagi

Tempat : Rumah Saudari Rosmiyati bte Haji Billak

Kehadiran :

1) Mohammad Khairullah bin Mohd Zainuddin

2) Abdul Hadi bin Md Rusdi

3) Abdul Khafiz bin Mohamed Norok

4) Norafani bte Abdul Samad

5) Rosmiyati bte Haji Billak

BIL

AGENDA

TINDAKAN

1.

Mesyuarat bermula pada jam 9.00 pagi

Pembukaan Majlis ( Al- Fatihah )

Ucapan aluan

Saudara Mohammad Khairullah bin Mohd Zainuddin

2.

Tazkirah ringkas

Saudara Abdul Hadi bin Md Rusdi

3.

Penerangan secara terperinci mengenai alumni

Saudara Mohammad Khairullah bin Mohd Zainuddin

Saudara Abdul Hadi bin Md Rusdi

4.

4.1 Perlantikan ahli jawatankuasa penaja

seperti yang tertera dilampiran B.

Bertujuan untuk merancang perhimpunan

tahunan yang pertama. Juga melantik dua

orang wakil bagi setiap generasi.

4.2 Cadangan membuat blog alumni bertujuan

untuk menyampaikan sebarang maklumat

mengenai program-program yang

dirancang dan berita.

4.3 Membincangkan bagaimana cara untuk

mendapatkan dana.

4.4 Memutuskan yuran tahunan dan yuran

pendaftaran.

4.5 Merancang program terdekat pada 24

september 2009 ; Majlis Hari Raya dan

Perhimpunan Agung.

Saudara Mohammad Khairullah bin Mohd Zainuddin

Saudara Abdul Hadi bin Md Rusdi

Saudara Abdul Hafiz bin Mohamed Norok

Saudari Norafani bte Abdul Samad

Saudari Rosmiyati bte Haji Billak

5.

Penutup

- Bacaan tasbih kaffarah dan surah al-asr

- Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.00 tengahari.

Saudara Mohammad Khairullah bin Mohd Zainuddin


Disediakan oleh :

……………………………

( Abdul Hadi bin Md Rusdi )

Setiausaha Agong,

Jawatankuasa Penaja ALUMNI SMABT.


Disemak oleh

………………………….........................

( Mohammad Khairullah bin Mohd Zainuddin)

Pengerusi,

Jawatankuasa Penaja ALUMNI SMABT.Labels:

0 comments: